fbpx
Waarom zit Pepijn op de wc?
terugspoelen
Hij kreeg van ons een sample van Page.
vooruitspoelen
Lees nu gauw de Case van Page Vochtig.
Bekijk project
Wat drinkt Ryanne tijdens de yoga?
terugspoelen
Innocent sapje dat ze van ons kreeg in de supermarkt
Bekijk project
Wil jij weten wat Tim staat te kokerellen?
terugspoelen
Hij heeft Santa Maria geproefd in een van onze foodtrucks.
vooruitspoelen
Sindsdien kan hij niet kiezen welk recept hij moet nemen.
Bekijk project

Privacy Verklaring & Cookies

Dit is het Privacy Statement van J.u.i.c.e. Promotions. In het kader van haar dienstverlening verwerkt J.u.i.c.e. Promotions persoonsgegevens van haar klanten en de bezoekers van haar websites.​ J.u.i.c.e. Promotions doet dit om haar klanten zo goed mogelijk te helpen en haar (commerciële) doelstellingen te bereiken.

Daarnaast verwerkt J.u.i.c.e. Promotions persoonsgegevens van sollicitanten en promotors. Deze gegevens worden onder meer verzameld via de website, en die zijn nodig om een dienstverband mogelijk te maken en een personeelsadministratie te onderhouden.

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd waarom en op welke manier J.u.i.c.e. Promotions jouw persoonsgegevens verwerkt. J.u.i.c.e. Promotions verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De verantwoordelijke voor het gebruik van je persoonsgegevens is:

J.u.i.c.e. Promotions –  Miguel Groeneveld
Kabelweg 32
1014 BB Amsterdam
KvK nummer 37108923
Voor vragen kun je altijd contact opnemen via privacy@juicepromotions.nl of 020 – 5803070

Welke persoonsgegevens verwerkt J.u.i.c.e. Promotions ?
J.u.i.c.e. Promotions  verwerkt de volgende persoonsgegevens in het kader van de commerciële doelstelling:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres

J.u.i.c.e. Promotions verwerkt deze gegevens om met haar fans, prospects en klanten te kunnen communiceren en haar werkzaamheden te kunnen administreren. Dit geldt tevens voor de bedrijven waar J.u.i.c.e. Promotions mee samenwerkt (leveranciers en relaties). Door het contactformulier op de website in te vullen en te versturen, ga je hier akkoord mee. Hier vind je ook de link naar deze Privacy Verklaring 

Welke gegevens verwerken we van promotors en sollicitanten?
Indien je je aanmeldt als promotor, vragen we je een hele lijst  met persoonlijke vragen in te vullen. Het doel hiervan is om je in te schrijven in de personeelsdatabase en je in dienst te kunnen nemen. Wat vragen we allemaal van je?

 • Voor- en achternaam
 • Straatnaam, postcode, huisnummer
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Geslacht
 • BSN nummer
 • Geboorteplaats
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Bezit van OV kaart, rijbewijs of auto
 • Opleiding, opleidingsniveau, talenkennis
 • Relevante werkervaring
 • Link naar Linkedin profiel
 • Uiterlijke kenmerken: Shirt-, Jeans- , Pak-, Schoenmaat en Lengte
 • Portretfoto en totaalfoto.

Dit zijn veel vragen die soms heel persoonlijk zijn. Maar als we deze informatie niet hebben, kunnen we je niet aanmelden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst.

Nieuwsbrief
In de toekomst is het mogelijk dat J.u.i.c.e. Promotions je een email nieuwsbrief stuurt. Hiervoor kan je je altijd gemakkelijk weer afmelden. J.u.i.c.e. Promotions stuurt je maximaal 1 nieuwsbrief per maand. Het doel van het versturen van de nieuwsbrief is je op de hoogte te houden van de activiteiten van J.u.i.c.e. Promotions en het doen van eventuele aanbiedingen met betrekking tot de diensten van J.u.i.c.e. Promotions .

Website
Op de website maakt J.u.i.c.e. Promotions gebruik van Google Analytics tags. Zo wordt er bijgehouden welk verkeer er op de website is, en probeert J.u.i.c.e. Promotions  de website te optimaliseren voor gebruik.

Social Media
J.u.i.c.e. Promotions is op verschillende social media aanwezig, zoals Instagram en Linked in.

Als je er voor kiest om J.u.i.c.e. Promotions te volgen via een van deze kanalen, of communiceert met of over J.u.i.c.e. Promotions via deze sociale media, verwerkt J.u.i.c.e. Promotions de volgende gegevens om de inhoud van de sociale media activiteiten voor klanten en bezoekers zoveel mogelijk optimaliseren:

 • Profielinformatie van het betreffende sociale medium;
 • De bekeken en geplaatste content en berichten met betrekking tot J.u.i.c.e. Promotions ;
 • In het platform opgeslagen metadata;

Rechten van betrokkenen: inzage en correctie
Onder de privacy regelgeving heb je als persoon van wie gegevens worden verwerkt een aantal rechten, zoals het recht op inzag en correctie. J.u.i.c.e. Promotions doet haar uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen.

Heb je tips of opmerkingen? Laat het dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via privacy@juicepromotions.nl of via 020 -581 3070

Je hebt het recht op:

 • Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens J.u.i.c.e. Promotions  van jou verwerkt. En J.u.i.c.e. Promotions vertelt je graag meer over het hoe en waarom ze die gegevens verwerkt.
 • Rectificatie: Heb je het idee dat J.u.i.c.e. Promotions de verkeerde gegevens van jou heeft? Laat het dan weten, dan wordt het direct gecorrigeerd.
 • Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die J.u.i.c.e. Promotions  van jou heeft laten verwijderen. Het kan zijn dat die gegevens voor andere doeleinden nog wel verwerkt moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te bewaren (Belastingdienst, etc.)
 • Beperking verwerking: Heb je het idee dat jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist worden verwerkt? Dan kun je die verwerking ook laten beperken als je daar een gegronde reden voor hebt. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van je gegevens door J.u.i.c.e. Promotions.
 • Bezwaar (verzet): Je kan altijd bezwaar maken tegen gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing en/of ontvangst van marketinginformatie. Dan zal J.u.i.c.e. Promotions die verwerking zo snel mogelijk beëindigen. Je kunt je voor de nieuwsbrief afmelden via de afmeldmogelijkheid in de betreffende mailing.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: Dit is het recht om je persoonsgegevens over te (laten) dragen als de verwerking van persoonsgegevens door J.u.i.c.e. Promotions  berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde procedés wordt verricht. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

​​Daarnaast kun je ook:

 • Toestemming intrekken: Bijvoorbeeld voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): Denk je dat J.u.i.c.e. Promotions niet handelt in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

​​Bewaartermijnen
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor zij zijn verzameld of worden verwerkt. Klantdata worden verwijderd, maximaal 2 jaar na het beëindigen van de samenwerking. In Google Analytics wordt data verwijderd na 14 maanden.

Doorgifte naar landen buiten de EER
Je persoonsgegevens worden alleen door J.u.i.c.e. Promotions of door J.u.i.c.e. Promotions  ingeschakelde derden opgeslagen of verwerkt buiten de EER als dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Verstrekking aan derden
Voor de uitvoering van onze diensten kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld technische dienstverleners. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor J.u.i.c.e. Promotions  en J.u.i.c.e. Promotions draagt er zorg voor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor J.u.i.c.e. Promotions  optreden als verwerker, hebben een verwerkersovereenkomst met J.u.i.c.e. Promotions afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij alleen persoonsgegevens verwerken in opdracht van J.u.i.c.e. Promotions . Soms is J.u.i.c.e. Promotions wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Deze wettelijke verplichting uitgezonderd, zal J.u.i.c.e. Promotions nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Beveiliging
J.u.i.c.e. Promotions  neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Websites van derden
Op de website van J.u.i.c.e. Promotions  is een aantal links naar websites van derden te vinden. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op die websites van derden. J.u.i.c.e. Promotions is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je op de desbetreffende website het privacy statement van deze organisatie lezen.

Wijzigingen in dit Privacy Statement
J.u.i.c.e. Promotions  kan het Privacy Statement van tijd tot tijd wijzigen. Daarom adviseren wij om dit Privacy Statement van tijd tot tijd door te lezen, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste wijzigingen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen over dit Privacy Statement kun je contact opnemen met:
J.u.i.c.e. Promotions  – Miguel Groeneveld, Kabelweg 32, 1014 BB Amsterdam. privacy@juicepromotions.nl of 020 581 3070.
Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 23-4-2018.

Cookie Settings

WIL JE OOK EEN SUCCESVOL PROJECT MET ONS STARTEN?

NEEM NU VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP

KLIK HIER VOOR PROMOTIEWERK